ZAPISY NA OBIADY I DO ŚWIETLICY W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KARDYNAŁA B. KOMINKA 1

Zapisy na korzystanie z obiadów i świetlicy w roku szkolnym 2021/2022 będą dokonywane w dniach od 14 do 23.06. 2021 r.

SPOSOBY ZAPISYWANIA I ZŁOŻENIA KART:

  • Pobranie karty osobiście w szkole - karty będą wyłożone przy dolnym wejściu do szkoły.
  • Pobranie ze strony internetowej szkoły.
  • Wypełnione karty należy złożyć w szkole w wyznaczonym miejscu przy dolnym wejściu do szkoły (będzie wystawiony pojemnik, do którego należy wrzucić wypełnione karty)

Wypełnione karty należy dostarczyć do 24 czerwca.

  • Warunkiem zapisania dziecka na obiady i/lub do świetlicy jest złożenie karty.
  • Karty na obiady i do świetlicy należy złożyć na nowo każdego roku szkolnego (nie ma kontynuacji z roku poprzedniego).

UWAGA: Bardzo proszę nie przesyłać informacji mailowych, aby zapisać dziecko na obiady lub do świetlicy. Warunkiem zapisania dziecka jest złożenie wypełnionej karty
w szkole.

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY  OŚWIADCZENIE RODZICA - RODO   INFORMACJE DLA RODZICÓW O OBIADACH   

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY   OŚWIADCZENIE RODZICA - ŚWIETLICA RODO