Drodzy Uczniowie, 1 Szkolny Festiwal Piosenki  „Ziemia wyspa zielona" rozstrzygnięty!

Festiwal odbywał się w formie online. Jury przyznało:

1 miejsce dla Julity Grzelak z klasy VI f

2 miejsce dla Amelii Dery z klasy VII a

3 miejsce dla Pauliny Hojdeczko z klasy VI f

Wyróżnienie dla Weroniki Bandyk z klasy VII d

Gratuluję laureatom. Odbiór dyplomów i nagród odbędzie się 23 czerwca o godz. 15.30 w sali 07.

Zapraszam do wysłuchania piosenki w wykonaniu laureatki konkursu – Julity Grzelak.                            

Organizator konkursu - Joanna Kąca

Zapisy na korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2021/2022 będą dokonywane w dniach od 14 do 23.06. 2021 r.

SPOSOBY ZAPISYWANIA I ZŁOŻENIA KART:

 • Pobranie karty osobiście w szkole - karty będą mogli pobrać uczniowie w stołówce
  w godzinach wydawania obiadów.
 • Pobranie ze strony internetowej szkoły.
 • Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie szkoły (Ociosowa 3).
 • W karcie proszę o podanie klasy, do której uczeń będzie chodził w nowym roku szkolnym.

Wypełnione karty należy dostarczyć do 24 czerwca.

 • Warunkiem zapisania dziecka na obiady jest złożenie Karty zgłoszenia i Oświadczenia RODO
 • Karty na obiady należy złożyć na nowo każdego roku szkolnego (nie ma kontynuacji
  z roku poprzedniego).

UWAGA: Bardzo proszę nie przesyłać informacji mailowych, aby zapisać dziecko na obiady. Warunkiem zapisania dziecka jest złożenie wypełnionej karty w szkole.

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY   OŚWIADCZENIE RODZICA - RODO   INFORMACJE DLA RODZICÓW - OBIADY

Zapisy na korzystanie z obiadów i świetlicy w roku szkolnym 2021/2022 będą dokonywane w dniach od 14 do 23.06. 2021 r.

SPOSOBY ZAPISYWANIA I ZŁOŻENIA KART:

 • Pobranie karty osobiście w szkole - karty będą wyłożone przy dolnym wejściu do szkoły.
 • Pobranie ze strony internetowej szkoły.
 • Wypełnione karty należy złożyć w szkole w wyznaczonym miejscu przy dolnym wejściu do szkoły (będzie wystawiony pojemnik, do którego należy wrzucić wypełnione karty)

Wypełnione karty należy dostarczyć do 24 czerwca.

 • Warunkiem zapisania dziecka na obiady i/lub do świetlicy jest złożenie karty.
 • Karty na obiady i do świetlicy należy złożyć na nowo każdego roku szkolnego (nie ma kontynuacji z roku poprzedniego).

UWAGA: Bardzo proszę nie przesyłać informacji mailowych, aby zapisać dziecko na obiady lub do świetlicy. Warunkiem zapisania dziecka jest złożenie wypełnionej karty
w szkole.

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY  OŚWIADCZENIE RODZICA - RODO   INFORMACJE DLA RODZICÓW O OBIADACH   

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY   OŚWIADCZENIE RODZICA - ŚWIETLICA RODO

 

2 czerwca b.r. w budynku przy ulicy Ociosowej gościliśmy uczniów klas czwartych, którzy wzięli udział w „Szkolnym Ekobiegu”. Naszych młodszych kolegów przywitała Pani wicedyrektor Jolanta Wrzos i przedstawiła zasady gry terenowej. Uczniowie, podzieleni  na grupy, otrzymali do wypełnienia karty pracy, z pomocą których rozwiązywali zadania w różnych miejscach szkoły oraz na terenach zielonych wokół niej. Dzieci m.in. odszukiwały ciekawe miejsca do nauki, zabawy i odpoczynku, rozwiązywały ekologiczną krzyżówkę,  układały biologiczne puzzle, oglądały pokaz doświadczeń w laboratorium chemicznym, na terenach przyszkolnych wskazywały drzewa z wykorzystaniem kierunków, a także szukały nazw ukrytych drzew.  Zdrowa rywalizacja wzbudziła sporo emocji, a wytrwałym, których nie zabrakło, wręczono na zakończenie imprezy nagrody. „Ekobieg” pomogli zorganizować uczniowie z klasy VA oraz nauczyciele: Jolanta Wrzos, Iwona Olszak – Biniek, Amelia Grodecka oraz Teresa Kowalska.

IOB

Zachęcamy do obejrzenia pracy wykonanej przez uczniów naszej szkoły na Konkurs plastyczno-cyfrowy „O tym się wie”. Michał Mowczan, Konrad Kołodziej, Igor Florek i Adrian Hiltajczuk z klasy VIII B przygotowali projekt strony internetowej na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. Organizatorem konkursu „O tym się wie” jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronat honorowy nad konkursem objęły Ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

O tym się wie