DZIEŃ NAUKI I KOMPETENCJI

Piątek 4 września różnił się od zwykłych dni szkolnych. Celem zajęć w tym dniu było pokazanie uczniom, jak skutecznie się uczyć różnych przedmiotów oraz przybliżenie  kompetencji, które nabywają w trakcie edukacji. Dzieci poznawały różne sposoby i techniki uczenia się, oglądały filmy i prezentacje, tworzyły kreatywne notatki, rysowały mapy myśli. W kilku klasach pod kierunkiem pedagogów i psychologów zostały przeprowadzone warsztaty „Kusiciele przeszkadzają w nauce”. Uczniowie przygotowali i zaprezentowali scenki o tym, co przeszkadza im w nauce i jak pokonać kusicieli. Uczniowie starszych klas tworzyli ranking kompetencji, które są dla nich najważniejsze oraz wymieniali te, które uważają, że powinni szczególnie doskonalić. Najważniejsze w rankingu większości klas okazały się kompetencje: komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych, cyfrowe oraz praca w zespole i społeczna aktywność. Ta ostatnia umiejętność najczęściej była wskazywana jako ta, którą należy doskonalić.   

Życzymy uczniom, aby umiejętność uczenia się ułatwiła osiąganie wymarzonych efektów w nauce i nie tylko w szkole.