Zakończyliśmy rok szkolny 2019/20 – uroki wakacji przed nami!

Ostatni dzień roku szkolnego 2019/20 był dla społeczności szkolnej i rodziców uczniów nieco inny niż zazwyczaj. W klasach młodszych tylko dzieci z klas III i IV odebrały świadectwa i pożegnały na krótkich spotkaniach swoich wychowawców. Uczniowie pozostałych klas I- VII uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcą w formie zdalnej, a świadectwa odbiorą w terminie późniejszym. Uczniowie klas VIII spotkali się z dyrekcją szkoły i wychowawcami na uroczystości pożegnania absolwentów. Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk wiceburmistrza Gminy Polkowice, pana Wojciecha Marciniaka, dyplomy i nagrody rzeczowe. Odebrali je: Julia Latos, Mateusz Melnyczuk i Natalia Zaucha. Puchar i nagrodę za tytuł Najlepszego Sportowca Roku otrzymała Julia Latos. Uczniom wyróżnionym za wyniki w nauce i sukcesy w konkursach nagrody wręczyła pani dyrektor Elżbieta Kich-Wiśniewska, która również skierowała do absolwentów słowa pożegnania i życzenia dostania się do wymarzonych szkół oraz udanych wakacji.

Wszystkim uczniom naszej szkoły dyrekcja i nauczyciele życzą
odpoczynku, wielu wrażeń i bezpiecznego korzystania z uroków wakacji.