Komunikat dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że spotkania rodziców  z wychowawcami przyszłorocznych klas I oraz dni adaptacyjne dla pierwszoklasistów  odbędą się  w dniach 25 i 26 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat ich organizacji  będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły po 15 sierpnia. We wrześniu wszyscy uczniowie otrzymają podręczniki i ćwiczenia, (oprócz religii) do nauki w klasie pierwszej. Aby właściwie i zgodnie z potrzebami dzieci zaplanować prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą  wychowawcy klas proszą o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły przy ul. B. Kominka do 15 sierpnia 2020 r. (ankieta w załączeniu). Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się także w czasie dni adaptacyjnych.

Przydział uczniów do poszczególnych klas pierwszych jest następujący:

  • wychowawca klasy I a – pani Dorota Kwaśniak
  • wychowawca klasy I b – pani Monika Mitka
  • wychowawca klasy I c – pani Elżbieta Jerszyńska

(listy poszczególnych klas w załączeniu).

W sprawach indywidualnych proszę zgłaszać się do dyrektora szkoły.

                                                                                              Dyrektor szkoły

 Elżbieta Kich Wiśniewska

ANKIETA UZUPEŁNIAJĄCA KARTĘ ZAPISU DZIECKA

LISTY KLAS I