Komunikat

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością organizacji zadalnego nauczania niezbędne jest, aby każdy rodzic (opiekun) miał dostęp do e-dziennika. Dlatego osoby, które jeszcze nie posiadają dostępu do e-dziennika lub mają problem z zalogowaniem się proszone są o przekazanie takiej informacji telefonicznie do sekretariatu szkoły (tel. 76 845 69 43).

Dyrekcja szkoły