Uwaga Rodzice uczniów klas III

Informujemy, że wyjazd na Zieloną Szkołę w 2020 r. wstępnie został przeniesiony na wrzesień tj. od 21.09 - 04.10.2020 r. Na chwilę obecną Ośrodek i miejsce pobytu dzieci pozostaje bez zmian.