Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera  w Polkowicach informuje,
że w dniach 
od 2 do 13 marca 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w rejonie SP3 składają „Karta zapisu dziecka do szkoły rejonowej”,

Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka spoza obwodu” + załączone druki.

Druki dostępne na stronie internetowej www.sp3.polkowice.pl  w zakładce rekrutacja do kl. I  lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Ociosowa 3  do 13 marca 2020 r.

Więcej informacji: http://sp3.polkowice.pl/szkola/dla-rodzicow/rekrutacja-do-klasy-pierwszej.html

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach informuje,
że 
w roku szkolnym 2020/2021 zostaną utworzone trzy oddziały przedszkolne:

dwa oddziały będą pracowały metodą tradycyjną

trzeci oddział będzie pracował metodą Marii Montessori

Rekrutacja do w/w oddziałów prowadzona będzie od 21 lutego do 12 marca 2020 r. dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kardynała Bolesława Kominka 1 do 12 marca 2020 r.

Więcej informacji: http://sp3.polkowice.pl/szkola/dla-rodzicow/rekrutacja-do-przedszkola.html