Wycieczka klasy IV a

Uczniowie klasy IV a dwa grudniowe dni spędzili w Ośrodku Edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Podczas pobytu uczniowie brali udział w:

  • zajęciach terenowych, polegających na wnikliwej obserwacji przyrody i dokonywaniu pomiarów dendrometrycznych drzew: pomiary obwodu, wysokości i wieku drzew,
  • zajęciach laboratoryjnych w pracowni chemii środowiska i w pracowni ekologicznej, gdzie uczniowie sprawdzali jak rośliny wykorzystują światło słoneczne oraz szukali odpowiedzi na pytanie „Czy każdą wodę można pić?”,
  • zajęciach laboratoryjnych podczas których dokonywali mikroskopowania tkanek roślinnych,
  • zajęciach tworzenia mydełek,

Wieczorem zaś po własnoręcznie przygotowanej kolacji  na uczniów czekały gry i zabawy integracyjne, przygotowane przez panią psycholog Sarę Cybruch i wychowawcę Adrianę Ciupkę.