Matematyczna „Wieża Babel”

Dnia 3 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbył się I etap otwartego konkursu lingwistycznego dla szkół podstawowych. Organizatorem jest Fundacja Matematyków Wrocławskich działająca przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Do konkursu przystąpiło 10 uczestników, którzy mierzyli się z zadaniami wymagającymi syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i badania hipotez oraz ogólnej wiedzy o języku polskim.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce – Jan Wieruszewski z klasy VII A

II miejsce – Mateusz Melnyczuk z klasy VIII B

III miejsce – Nikola Dziurdzik z klasy VIII C

Zdobywca pierwszego miejsca zakwalifikował się do finału konkursu, który odbędzie się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

mja