Bezpieczny dzień w szkole

Bezpieczny dzień w szkole”- SCOOLTURA z klasą V g

W ramach szkolnego projektu SCOOLTURA nasza klasa  realizowała zadania związane z hasłem „Bezpieczny dzień w szkole”. Zorganizowaliśmy klasowy konkurs na najciekawsze hasła mówiące o bezpiecznym zachowaniu w szkole, z których najlepsze znalazły się na tablicy SU. Wykonaliśmy też projekt emotikona symbolizującego przydzielone nam hasło oraz mniejsze emotikony i plakat, a w klasach piątych przeprowadziliśmy krótką ankietę związaną z bezpieczeństwem w szkole. Wyniki ankiety zamieścimy wkrótce na tablicy SU i na stronie www.