PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Nasza biblioteka szkolna (w budynku przy ul. Komina 1), jak co roku włączyła się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Nauczyciele bibliotekarze zorganizowali:

  • zajęcia plastyczne pn. „Moja szkolna biblioteka” w klasach I
  • zajęcia czytelnicze dla dzieci z oddziału Montessorii
  • zajęcia głośnego czytania opowiadania o bibliotece w klasach II i III
  • zagadkę biblioteczną dla klas II
  • krzyżówkę o tematyce bibliotecznej dla klas III i IV
  • słodki poczęstunek dla każdego czytelnika wypożyczającego książki
  • codzienną loterię fantową dla wszystkich czytelników
  • wystawki książek (w wypożyczalni i czytelni oraz na holu szkolnym) o bibliotece i książkach
  • plakaty informujące o święcie biblioteki szkolnej, które rozwieszono na terenie szkoły

W październiku wypożyczalnię odwiedziło 1656 czytelników, którzy wypożyczyli 1646 książek, a czytelnię 1990 uczniówDziałania biblioteczne finansowo wsparła Rada Rodziców, której serdecznie, w imieniu dzieci i swoim, serdecznie dziękujemy. Przypominamy, iż to październikowe święto ustanowiono w 1999 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego, a jego głównym przesłaniem jest: zwrócenie uwagi na ważną rolę bibliotek w życiu szkoły w procesie edukacyjno -wychowawczym, rozwijanie zainteresowań książką oraz upowszechnianie czytelnictwa zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa.

                                                                                                 Organizatorzy:

Iwona Idzikowska, Zuzanna Szczęsna – nauczyciele bibliotekarze