• Znaczek obchodów

  Znaczek obchodów

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
  na
  Projekt znaczka upamiętniającego obchody
  100-lecie odzyskania niepodległości

   

   

  ORGANIZATOR:

  Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach

  CELE:

  Przedmiotem konkursu jest wybór najoryginalniejszego, autorskiego projektu prezentującego logo obchodów. Zwycięski znaczek będzie wykorzystany, jako symbol graficzny podczas uroczystości upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości odbywających się w naszej szkole.

  ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
   w Polkowicach.
  2. Praca mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa) w formacie A4.
  3. Każdy uczeń może złożyć w konkursie jedną pracę wykonaną samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
  4. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę umieszczoną na odwrocie. Metryczna powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
  5. Prace należy dostarczać do 31 października 2018 r. do p. Adriany Ciupki, sala 206 lub na adres a.ciupka@sp3.polkowice.pl.
  6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że praca została wykonana osobiście.
  7. Dane osobowe przekazane organizatorowi wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby konkursu.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyeksponowania złożonych prac oraz wykorzystania ich w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora.

  NAGRODY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Autorowi najlepszej pracy zostanie przygnana nagroda ufundowana przez Radę Rodziców działającą przy SP nr 3 w Polkowicach.
  2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac.

   

   

   

   

   

   

  Możliwość komentowania Znaczek obchodów została wyłączona

  Dodawanie komentarzy zablokowane

  Zostaw komentarz

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector