Zastępstwa w dniu 2020-02-24 poniedziałek
Małgorzata Kaczmarek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 e(1) - e_informat., 211 Grażyna Habraszka  
5 2 e(2) - e_informat., 211 Elzbieta Jerszyńska  
       
Monika Koncur
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 c(1) - e_informat., 206 Anna Lichwa  
2 1 c - e_wczesnoszk, 4 Anna Lichwa  
4 1 c - wf, s.gim M Agata Kusiak  
5 1 c - e_wczesnoszk, 4 Agata Kusiak  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN