• XI Konferencja Uczniowska

  XI Konferencja Uczniowska

  XI KONFERENCJA  UCZNIOWSKA Z CYKLU DZIECI MAJĄ GŁOS
  nt. Ksywy i przezwiska – oznaka sympatii czy złośliwości?

   

  17 października 2018 r. odbyła się  XI Konferencja Uczniowska pod hasłem „Ksywy i przezwiska – oznaka sympatii czy złośliwości”. W spotkaniu wzięło udział 18 uczniów klas IV-V oraz ekspert – pani Katarzyna Fedorczak –  psycholog pracujący w PPP w Polkowicach.

  Uczniowie byli zainteresowani tematem debaty. Chętnie brali udział w dyskusji i argumentowali swoje wypowiedzi. Na spotkaniu padły m.in. takie pytania:

  – Skąd wzięły się przydomki i w jakim celu ich używano?

  – Czy w domu rodzinnym domownicy posługują się przydomkami?

  – Czy w zespole szkolnym i klasowym posługujemy się przezwiskami? Czy są one nacechowane pozytywnie?

  – Czy znamy celebrytów ukrywających się pod pseudonimem artystycznym?

  – W jaki sposób można poradzić sobie z przezwiskiem, które nam nie odpowiada?

  Dawniej przydomki otrzymywali głównie królowie i książęta. Często podkreślały one cechy charakteru/zachowania, jak w przypadku Bolesława Chrobrego, Kazimierza Sprawiedliwego, Bolesława Wstydliwego, Henryka Pobożnego czy Jerzego Wspaniałego oraz nawiązywały do cech fizycznych, jak np. Bolesław Kędzierzawy, Władysław Biały, Bolesław Wysoki, Henryk Brodaty czy Konrad Garbaty.

  Uczestnicy konferencji słusznie zauważyli, iż nadawanie przydomków zaczyna się w  domu rodzinnym, w którym to rodzicie zwracają się do swych pociech w sposób czuły i z wyrazem miłości, tj. „Nasz Misiek”, „Moja Myszka”, itd.

  W pierwszych latach nauki szkolnej przezywanie może przybrać złośliwy wydźwięk, na co również uczniowie zwrócili uwagę. Najczęściej przezywane są dzieci, które wyróżniają się jakąś łatwą do zauważenia cechą dotyczącą wyglądu czy zachowania. Przezywanie jest często wyrazem dezaprobaty wobec tych, którzy zachowują się złośliwie, niekoleżeńsko lub których z jakiegoś powodu grupa nie lubi. Jednakże przezwiska nabierają także pozytywnego charakteru. Nadając komuś niezłośliwe przezwisko, grupa stwierdza: „Nadaliśmy ci nowe imię, dzięki temu należysz do naszej paczki”.

   Wielu znanych artystów ukrywa się i tworzy swoje dzieła pod pseudonimem lub zmienia swoje imię i nazwisko. Uczestnicy słusznie zauważyli, że mogą one np. ułatwić zapamiętanie znanych osób, ale także artyści mogą wstydzić się swoich imion i nazwisk, przez co próbują je ukryć pod konkretnym pseudonimem artystycznym.

  W trakcie debaty p. Elżbieta Turbińska – pedagog szkolny, rozdała każdemu uczestnikowi losowo wybrany przydomek. Zadaniem uczniów było ustosunkowanie się do przezwiska. Odpowiedzi uczniów były różnorodne. Część uczestników wobec tego samego przezwiska była ustosunkowana pozytywnie, a część – niechętnie. Dodatkowo na forum grupy przeczytano dwa listy wyszukane w Internecie, których autorzy podzieliły się swoimi przykrymi doświadczeniami dotyczącymi ich własnych przezwisk.

  Na koniec spotkania poruszono równie ważny wątek dotyczący radzenia sobie z przezwiskiem, które niekoniecznie może być nacechowane pozytywnie. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i pomysłowością, wskazując na podstawowe i najważniejsze zasady postępowania w takiej sytuacji, tj.:

  – ignorowanie przezwiska/ brak reakcji na wołanie,

  – poinformowanie kogoś dorosłego, w tym informacja odnosząca się do odczuwanej emocji wobec przezwiska/ proszenie o pomoc,

  – zaakceptować przezwisko, gdy jest to możliwe,

  – wspólne żartowanie z przezwiska/ przywdzianie „maski” (zrobienie dobrej miny do złej gry).

  „Przezwisko oznacza zauważenie danej osoby. Jeśli chodzi o naszą egzystencję wśród ludzi, to często lepiej jest być zauważonym, nawet niezbyt pozytywnie, niż zignorowanym”.

  Dziękuję wszystkim uczestnikom debaty i p. Katarzynie Fedorczak za udział w debacie. Zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień.

  Organizatorzy: Elżbieta Turbińska – pedagog szkolny

                          Sara Cybruch – psycholog szkolny

  P_20181017_154322  P_20181017_154258  P_20181017_152613  P_20181017_150459  P_20181017_150332  P_20181017_150019

  Możliwość komentowania XI Konferencja Uczniowska została wyłączona

  Dodawanie komentarzy zablokowane

  Zostaw komentarz

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector