Konkursy

A- A A+

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

30 września w szkolnej bibliotece w przepięknej, jesiennej scererii odbył się  konkurs recytatorski. Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym „Srebrna muza”.

Jury w składzie: p. Z. Szczęsna, p. J. Glapińska i p. I. Łużna postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii klas 4-6:

I miejsce – Irmina Hanula z klasy 4 b

II miejsce – Maria Husarska z  6 d i Hanna Klepuszewska z 6 f,

III miejsce – Ada Korsak z 4 a

Wyróżnienia otrzymały: Angela Zając z 6 a i Nicola Wojciechowska z 6 f.

Kategoria  klas 7-8:

I miejsce – Maja Broda z klasy7 d

II miejsce – Karol Pietrzyk z klasy 8 b

II miejsce – Mateusz Miękisiak  - 7 d

Zwycięzcom gratulujemy!!

I. Łużna

Drogi Polaków do Niepodległości

orzeł21

 

Drogi Polaków do Niepodległości

szkolny konkurs drużynowy

dla klas VII i VIII

Termin: 4 XI 2019 r, 10.45 (4 lekcja)

Organizatorzy: nauczyciele historii – p. Edyta Kocaj, p. Rafał Kajak

Zakres konkursu: Odzyskanie przez Polskę Niepodległości (lata 1914-1922)

-postacie: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty

-wydarzenia: udział Polaków w I wojnie światowej, I Kompania Kadrowa, Legiony Polskie, Błękitna Armia, powstanie Wielkopolskie, I, II i III powstanie śląskie, Cud nad Wisłą

-pieśni czasu walk o niepodległość Polski

Każda klasa typuje trzyosobową drużynę, która będzie ją reprezentowała w konkursie.

Elementy konkursu:

  1. Krzyżówka z wiedzy historycznej.
  2. Znajomość piosenek niepodległościowych (rozsypanki).
  3. Strzelanie (na szkolnej strzelnicy).

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922

lz

 Chcesz wziąć udział w XXV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” zgłoś się do nauczyciela historii: pani Edyty Kocaj lub pana Rafała Kajaka, do dnia 31 października!

6 listopada 2019 r. - I etap szkolny, czas trwania: 90 min., godzina rozpoczęcia 13.00

13 grudnia 2019 r. - II etap rejonowy

17 marca 2020 r. - III etap wojewódzki

4-6 czerwca 2020 r. - IV etap ogólnopolski

Zadania pisemne na etapie szkolnym będą obejmować  wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone w podstawie programowej.

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:

– wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1922, określonymi odpowiednio w podstawie programowej szkoły podstawowej;

– znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej;

– wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.

W etapach szkolnym, rejonowym i wojewódzkim zadania poszerzają treści podstawy programowej oraz uwzględniają elementarne wiadomości z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego i symboliki wojskowej, a także umiejętności posługiwania się mapą i szkicem graficznym.

Program konkursu    Regulamin konkursu

KONKURS ,,DRUGIE ŻYCIE PLASTIKOWEJ BUTELKI”

Konkurs, organizowany przez Klub Uczniowski ,,Sezam”, jest skierowany  do uczniów klas 6, 7, 8 oraz klas 3 gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3.

Czas trwania konkursu – od 11 marca do 5 kwietnia 2019 roku.

Zasady: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy,  dotyczącej ciekawego wykorzystania plastikowej butelki. Prace mogą być wykonane wyłącznie indywidualnie. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.  Podstawowym materiałem powinna być  plastikowa butelka. Dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów, wyłącznie jako elementu dodatkowego. Pracę konkursowe (opisane imieniem, nazwiskiem i klasą, do której chodzi autor/ka) należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
w Klubie Uczniowskim ,,Sezam”.

Oceniając prace, komisja konkursowa będzie brała  pod uwagę:

- oryginalność,

- kreatywność,

- estetykę,

- jakość i technikę wykonania pracy.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace (I, II , III miejsce). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród, jeżeli poziom prac będzie niski lub nie będą spełniały kryteriów oceny.