• Regulamin Szkolnego Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

  Regulamin Szkolnego Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

  Regulamin Szkolnego Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

  organizowanego przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
  Nr 3 w Polkowicach

   

  Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia kartek!

   

  CELE KONKURSU:

  * propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia

  * rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej

  * stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań

  REGULAMIN:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach.

  2. Prace powinny być wykonane przez jednego uczestnika. Nie dopuszcza się prac grupowych.

  3. Termin składania prac: od 10 do 19 grudnia 2018 roku (praca powinna posiadać metryczkę: imię, nazwisko, klasa autora).

  4. Sposób przekazania prac: osobiście do opiekuna SU – Adriana Ciupka (sala 206)

  5. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury.

  6. Dowolna technika wykonania prac.

  7. Kryteria oceny prac: pomysłowość i kreatywność, zgodność z tematem i formą, estetyka wykonania.

  8. Przewidziane są 3 główne miejsca i 3 wyróżnienia.

  9. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły sp3.polkowice.pl

  do 22 grudnia 2018 r.

  10. Zgłoszenie kartek do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora.

  11. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy
  w szkole oraz na stronie

  Możliwość komentowania Regulamin Szkolnego Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową została wyłączona

  Dodawanie komentarzy zablokowane

  Zostaw komentarz

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector