• Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

  Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

  „Moja Polska”Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

  1. Organizatorem konkursu jest Anna Mroczko i Olga Mrozik ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach.
  2.Prace konkursowe można przesyłać do 15 października 2018 r.
  3.Temat prac konkursowych brzmi: „Moja Polska”
  4.W konkursie mogą brać udział dzieci od 5 do 6 lat.

  Warunki uczestnictwa w konkursie:
  1.Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3, techniką dowolną.
  2.Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
  3.Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
  4.Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
  5.Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy oraz numer grupy.
  6.Prace należy składać w SP 3 Polkowice w sali nr 6 u Anny Mroczko lub Olgi Mrozik.

  Wyniki konkursu i nagrody:
  1.Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
  2.Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
  3.Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszej szkoły.
  4.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
  5.Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

  Uwagi:
  1.Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej SP 3 Polkowice.
  2.Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
  3.Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w listopadzie 2018 r.
  4.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

  Możliwość komentowania Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym została wyłączona

  Dodawanie komentarzy zablokowane

  Zostaw komentarz

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector