• Rada rodziców

  Skład Prezydium Rady Rodziców SP3 w Polkowicach w roku szk. 2018/2019:

  • Dariusz Zając – Przewodniczący
  • Monika Wołejszo-Ambroziak – Skarbnik
  • Marek Sipurzyński – Sekretarz
  • Magdalena Hanula
  • Małgorzata Stachowiak
  • Kinga Wrzos

  Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

  w imieniu Prezydium Rady Rodziców SP3 serdecznie witamy w roku szkolnym 2018/2019.

  Dnia 27 września 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Rady Rodziców SP3. Za nami pierwszy rok pracy SP3 w dwóch lokalizacjach.  Proces integracji d. Gimnazjum i SP postępuje. W minionym roku ze środków RR sfinansowanych zostało szereg działań skierowanych do naszych dzieci. Dziękujemy za okazane zaufanie i zaakceptowanie naszych ubiegłorocznych sprawozdań z działalności RR. Szczególnie dumni jesteśmy z sukcesu organizowanej przez nas Loterii Noworocznej, która nie odbyłaby się gdyby nie wsparcie naszych Sponsorów.

  Uprzejmie informujemy, że na bieżący rok wybraliśmy ubezpieczenie firmy Compensa, zaoferowane przez Agenta Ubezpieczeniowego W. Ratajczaka, ul. Gomółki 22, 67-200 Głogów. W ocenie Prezydium były to najlepsze warunki ubezpieczenia NNW naszych dzieci przy zachowaniu niskiej składki (50 zł). Dokładniejsze informacje od ubezpieczyciela zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce ‘Dla Rodziców’. Dodajmy, że za naszym przykładem poszły inne szkoły podstawowe z terenu Gminy Polkowice, które zdecydowały się na identyczne warunki.

  Jeśli chodzi o składkę na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym to Walne Zgromadzenie przyjęło, że od jednego dziecka w szkole będziemy wpłacać 40 zł, przy dwójce dzieci w SP3 – po 30 zł, przy trójce i większej liczbie – po 20 zł. Każde dziecko wpłaca składkę w swojej klasie. Z tych środków finansujemy nagrody i drobne upominki w konkursach organizowanych przez nauczycieli, a także wspieramy uczestnictwo dzieci z niezamożnych rodzin w różnorodnych szkolnych inicjatywach. W tym roku, jeżeli dana klasa wpłaci                    w sekretariatach środki do 9 listopada br., to otrzymuje ona 25% wpłacanych środków na swoje potrzeby i to niezależnie od zgromadzonej kwoty. Goszczące u nas oddziały klasowe              z SP1 wpłacają środki w SP3.

  Ponadto informujemy, że w ubiegłym tygodniu Prezydium zakończyło prace związane                    z analizą wniosków o dofinansowanie przesłanych przez zespoły nauczycieli z SP3. Prawie wszystkie zgłoszone inicjatywy uzyskały nasze finansowe poparcie. Z uwagi na zasady transparentności prosimy nauczycieli, których pomysły otrzymały środki RR, aby każdorazowo informowali o źródle ich pochodzenia w trakcie organizowanych przez nich konkursów (w tym w ogłoszeniach o konkursach).

  W celu poprawy komunikacji i obiegu dokumentów uruchomiliśmy skrzynkę kontaktową Prezydium Rady Rodziców: radarodzicowsp3@wp.pl

  Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym

  w imieniu Prezydium RR

  Dariusz Zając, Przewodniczący

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector