• Rada rodziców

  Skład Prezydium Rady Rodziców SP3 w Polkowicach w roku 2017/2018:

  • Dariusz Zając – Przewodniczący
  • Franciszek Koncur – Z-ca Przewodniczącego (gł. sprawy d. GIM1)
  • Monika Wołejszo-Ambroziak – Sekretarz
  • Agnieszka Kompanicka-Dyczko – Skarbnik
  • Izabela Majewicz-Spigiel – (gł. sprawy finansowe d. GIM1)
  • Agnieszka Terlecka
  • Izabela Trojanowska
  • Marek Sipurzyński
  • Kinga Wrzos

  Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

  w imieniu Prezydium Rady Rodziców SP3 serdecznie witamy w roku szkolnym 2017/2018.

  Dnia 27 września br. decyzją Walnego Zgromadzenia Rady Rodziców SP3 i d. Gimnazjum nr 1 utworzono jedno Prezydium Rady Rodziców przekształconej SP3. Dziękujemy za okazane zaufanie i zaakceptowanie naszych ubiegłorocznych sprawozdań z działalności RR. Z uwagi na postępujący proces integracji dwóch szkół aktualny rok szkolny będzie miał szczególny wymiar. Naszym zamierzeniem jest ujednolicenie zwyczajów i wydarzeń połączonych placówek. Będziemy się starać podejmować decyzje finansowe proporcjonalnie do wysokości środków wpływających z d. SP3 i d. GIM1. Z tej przyczyny utrzymamy dwa odrębne konta bankowe, którymi będzie zarządzać jedno Prezydium RR.

  Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku wybraliśmy ubezpieczenie firmy Compensa, zaoferowane przez Agenta Ubezpieczeniowego W. Ratajczaka, ul. Gomółki 22, 67-200 Głogów. W ocenie Prezydium były to najlepsze warunki ubezpieczenia NNW naszych dzieci przy zachowaniu niskiej składki (40 zł). Dokładniejsze informacje od ubezpieczyciela zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce ‘Dla Rodziców’.

  Jeśli chodzi o składkę na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym to Walne Zgromadzenie przyjęło, że od jednego dziecka w szkole (nowoutworzonej SP3) będziemy wpłacać 40 zł, od dwojga dzieci w rodzinie – po 30 zł, trojga – po 20 zł, czworga – po 15 zł. Każde dziecko wpłaca składkę w swojej klasie. Z tych środków finansujemy nagrody i drobne upominki w konkursach organizowanych przez nauczycieli, a także wspieramy uczestnictwo dzieci z niezamożnych rodzin w różnorodnych szkolnych inicjatywach.

  Aby zachęcić do wpłat na RR wszystkich rodziców ustaliliśmy, iż każda z klas jeśli do 31.10.2017 r. wpłaci 100% składek, otrzyma premię finansową w wys. 200 zł na własne potrzeby. Zbiórki odbywają się na dotychczasowych zasadach.

  Ponadto informujemy, że w ubiegłym tygodniu Prezydium zakończyło prace związane z analizą wniosków o dofinansowanie przesłanych przez zespoły nauczycieli z d.SP3. Prawie wszystkie zgłoszone inicjatywy uzyskały nasze finansowe poparcie. Z uwagi na zasady transparentności i poprawnej komunikacji prosimy nauczycieli, którzy otrzymali środki RR, aby każdorazowo informowali o źródle ich pochodzenia w trakcie organizowanych przez nich konkursów (w tym w ogłoszeniach o konkursach).

  Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym

  w imieniu Prezydium RR

  Dariusz Zając, Przewodniczący

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector