• Projekt Unijny

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0075/18 pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

  • Zapytanie ofertowe PDF DOCX
  • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: PDF DOCX
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: PDF DOCX
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy: PDF DOCX
  • Wynik postępowania: PDF DOC

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector