• Konkursu Fotograficznego „POLSKA – NASZ PIĘKNY KRAJ”

  Konkursu Fotograficznego „POLSKA – NASZ PIĘKNY KRAJ”

  Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
  „POLSKA – NASZ PIĘKNY KRAJ”

  Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.

  Cele konkursu: Promowanie pasji fotografowania,

  • Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna naszej ojczyzny,
  • Pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi z ojczyzną,
  • Rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności i piękna naszego kraju,
  • Zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie własnego kraju,
  • Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych i przyrodniczych własnego kraju,
  • Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych,
  • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat naszego państwa.

  Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

  Wychowawcy świetlicy: Adrianna Osos, Wioleta Zielińska, Agnieszka Jankowska, Monika Oleksy, Agata Kusiak, Anna Lichwa,

  Nauczyciel informatyki: Adriana Ciupka.

  Adresaci konkursu:

  Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach.

  Termin składania prac:

  Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w budynku A lub drogą mailową na adres a.ciupka@sp3.polkowice.pl do dnia 19 października 2018r.

  Zasady konkursu:

  • do konkursu można zgłosić wyłącznie prace indywidualne,
  • jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedno zdjęcie,
  • format zdjęć: 15 x 21,
  • prace dostarczone do siedziby organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę przez Jury,
  • prace nie mogą być nagrodzone wcześniej w innych konkursach,
  • wszystkie dostarczone prace powinny zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę autora,
  • organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wyżej wymienionych wymagań,
  • prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
   klasy 0-III
   klasy IV-VI
   klasy VII-VIII
  • w konkursie zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia,

  Jury oceniać będzie:

  • zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem,
  • jakość wykonanych zdjęć.

   

  Możliwość komentowania Konkursu Fotograficznego „POLSKA – NASZ PIĘKNY KRAJ” została wyłączona

  Dodawanie komentarzy zablokowane

  Zostaw komentarz

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector