• Komunikat Dyrektora Szkoły

  Komunikat Dyrektora Szkoły

  Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach

  Na podstawie paragrafu 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz.1147), informuję nauczycieli, uczniów i rodziców o ustaleniach w sprawie organizacji rekolekcji w szkole.

                                                                                    Elżbieta Kich-Wiśniewska 

  Organizacja pracy szkoły w dniach 18-20.03.2019 (rekolekcje).

  W dniach 18, 19 i 20 marca 2019 r. w związku z rekolekcjami organizacja pracy szkoły wygląda następująco:

  1. Wszystkie klasy zaczynają zajęcia zgodnie z planem lekcji.
  2. Klasy 0-3 mają zajęcia zgodnie z planem. Po drugiej lekcji wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 10:00. Po rekolekcjach wracają do szkoły na dalsze zajęcia (do piątej lekcji). Po lekcjach na zwykłych zasadach  korzystają ze stołówki i świetlicy.
  3. Klasy IV – VII po trzeciej lekcji wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 11:00. Po powrocie z rekolekcji uczniowie idą do domu. Dzieci, które korzystają ze stołówki, jedzą obiad i idą do domu, w szkole pozostają uczniowie uczęszczający na świetlicę.
  4. Klasy VIII i gimnazjalne w trakcie piątej lekcji (11:50) wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 12:00. Po powrocie z rekolekcji uczniowie idą do domu. Dzieci, które korzystają ze stołówki, jedzą obiad i idą do domu, w szkole pozostają uczniowie uczęszczający na świetlicę.
  5. Obiady w budynku przy ul. Ociosowej będą wydawane w godz. 12:00 – 14:00.
  Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora Szkoły została wyłączona

  Dodawanie komentarzy zablokowane

  Zostaw komentarz

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector