• Historia szkoły

   

  Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach nastąpiło 1 września 1974 roku . Była to trzecia z kolei placówka oświatowo – wychowawcza w mieście, wybudowana na terenie powstającego Osiedla Gwarków. W pierwszym roku uczyło się w niej 489 uczniów pod opieką
  19-osobowej kadry pedagogicznej. Dyrektorem nowej placówki została mgr Maria Barańska, a jej zastępcą Józefa Żurakowska.

  Od samego początku, część izb lekcyjnych w tym budynku zajmowało również Liceum Ogólnokształcące. Od września 1978 roku do czerwca 1992 roku obie szkoły, a od 1981 także Zasadnicza Szkoła Zawodowa, funkcjonowały pod wspólnym szyldem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i pod jednym kierownictwem.

  W tym okresie uległa poprawie baza dydaktyczna placówki, powstawały pracownie przedmiotowe, zagospodarowano teren wokół budynku, systematycznie doposażano sale lekcyjne, świetlicę, bibliotekę i stołówkę w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Największym mankamentem był brak sali gimnastycznej. Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych, w skład których weszły dwie sale gimnastyczne i kryty basen kąpielowy z podgrzewaną wodą, zrealizowana została dopiero w 

   budowa budowa1
  W listopadzie 1986 roku, po 12 latach swojego istnienia, szkoła otrzymała imię 

  apel1mapel2m poczetm

  p1040027p1030995

  Od września 1992 roku, dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących podzielony został na dwie placówki: Szkołę Podstawową i Zespół Szkół, który w okresie dwóch lat ostatecznie przeprowadził się do nowo wybudowanego obiektu przy ulicy Skalników. Kierownictwo w Szkole Podstawowej nr 3 objął mgr Włodzimierz Liberski, na jego zastępcę powołano mgr Marię Kulewicz. We wrześniu 1995 roku drugim zastępcą została mgr Lidia Lichwa.


  DYREKTORZY I WICEDYREKTORZY SP 3
  w Polkowicach

  Dyrektorzy:

   

  • 1974 – Maria Barańska
  • 1975 – Józefa Żurakowska
  • 1978 – Teodor Czechmanowski
  • 1979 – Halina Stanisławska
  • 1980 – Maria Obrzut
  • 1983 – Marek Szulczyński
  • 1984 – Marek Tramś
  • 1986 – Zbigniew Gołębiowski
  • 1987 – Halina Stanisławska
  • 1990 – Włodzimierz Olszewski
  • 1992 – Włodzimierz Liberski

   Wicedyrektorzy:

   w latach 1974 – 2013

  • Józefa Żurakowska
  • Józefa Michoń
  • Łucja Kosińska
  • Liliana Iwanicka
  • Maria Kulewicz
  • Antoni Lewkowicz
  • Jadwiga Żmiejewska
  • Kazimierz Ciszelski
  • Teresa Turkiewicz
  • Krystyna Cieślik
  • Zbigniew Gołębiowski
  • Elżbieta Grzybowska
  • Anna Kroczak
  • Lidia Lichwa
  • Wioletta Ginczelewska
  • Małgorzata Kaczmarek
 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector