• Dokumenty szkolne

  Dokumenty szkolne

   

  Program wychowawczo-profilaktyczny
  Wykaz podręczników
  Wykaz podręczników do klasy VII
  Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
  Szkolny Szkolny Dyscyplinarny
  Procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy
  Arkusz oceny zachowania_klasy IV-VI

   

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector