• Dla rodziców

  Regulamin stypendium  obowiązujący w roku szkolny 2018/2019


  Zapraszamy do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego troski o zdrowie dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im bezpieczeństwa przed skutkami chorób zakaźnych skierowanym do rodziców – list do rodziców


  Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów


  Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji

  18.09.2018 – zebranie

  24.10.2018 – konsultacje

  21.11.2018 – zebranie

  12.12.2018 – konsultacje

  23.01.2019 – zebranie

  13.03.2019 – zebranie

  3.04.2019 – konsultacje

  15.05.2019 – krótkie zebranie informacyjne i konsultacje


  Ubezpieczenie

  Druk zgłoszenia szkody jak zgłosić szkodę

  POLISA 184 2018-2019 v2

  Tabela Uszczerbek NNW od 20 07 2015 — kopia

  Obowiązek Informacyjny ADO


  Nowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i przerw międzylekcyjnych
  obowiązujących od 1 września 2017 r.

   

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 9.50 – 10.35
  4. 10.45– 11.30  (przerwa 15 minutowa)
  5. 11.45 – 12.30 (przerwa 20 minutowa)
  6. 12.50 – 13.35 (przerwa 15 minutowa)
  7. 13.50 – 14.35
  8. 14.40– 15.25

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector