• Basen

  WODA W BASENIE ODPOWIADA WYMAGANIOM 

  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA

  z dnia 9 listopada 2015 roku

  w sprawie wymagań,

  jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

  Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector