EKOBIEG DLA PLANETY

wtorek, 11 czerwca 2024

„Dbamy o bioróżnorodność  wokół nas”.

6 czerwca 2024 r. na szkolnych terenach zielonych przy ulicy Ociosowej, odbył się „Ekobieg dla Planety”, zrealizowany w ramach projektu „Dbamy o bioróżnorodność wokół nas”. Celem imprezy ekologicznej było zwrócenie uwagi, poprzez zabawę i integrację na bioróżnorodność najbliższego otoczenia ucznia i jej ochronę. Uczniowie z klasy 3A, 3B, 3C pod opieką starszych kolegów i koleżanek z klas 6 i 7, łącznie 70 osób, odwiedzali  stanowiska zadaniowe i rozwiązywali różnorodne zadania, z wykorzystaniem opracowanej karty pracy. Dodatkowo uczestnicy  zdobyli umiejętności praktyczne podczas nasadzania nowych gatunków drzew owocowych, w powstającym szkolnym sadzie, a tym samym szczególnie zadbali o wzbogacenie bioróżnorodności wokół szkoły. Za ukończenie „Ekobiegu dla Planety” i prawidłowo rozwiązaną kartę pracy, każdy uczestnik zabawy otrzymał nagrodę. Dziękujemy przedstawicielom klas 6 i 7 za integrację i wspaniałą opiekę nad młodszymi kolegami i koleżankami z klas 3.

Przedsięwzięcie przygotowały Pani Iwona Olszak-Biniek i Pani Ewelina Róg.

red. sp3_maciej_juszczak

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: