UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny. Dla części z nich warunki nauki zmienią się, zdecydowanie poprawi się komfort nauki. Więcej miejsca i bezpieczniejsze warunki będą miały klasy młodsze w budynku przy ul. B. Kominka, a starsi uczniowie z klas V - VIII będą mogli korzystać z pracowni przedmiotowych, laboratoriów i ślicznej stołówki w budynku przy ul. Ociosowej. Uroczyste apele rozpoczynające rok szkolny odbyły się w obu budynkach szkoły. Pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na uczniów naszej szkoły. Starsi uczniowie na apelu uczcili minutą ciszy poległych w czasie II wojny światowej, a pani dyrektor Elżbieta Kich-Wiśniewska szczególnie serdecznie powitała klasy V i VI w nowym dla nich miejscu nauki.